தொடர்பு

அறிவாற்றல் பயிற்சி - போலோக்னா

சிம் சியோமோ

டாக்டர் இவானோ அனிமோன்

உளவியலாளர் - நரம்பியல் உளவியலில் உளவியலாளர் நிபுணர்

டாக்டர் சியாரா டொனாடியோ

பேச்சு தெரபிஸ்ட்

டாக்டர் அன்டோனியோ மிலானீஸ்

பேச்சு தெரபிஸ்ட்

 

தொடர்பு

தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும், தேட Enter ஐ அழுத்தவும்

பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!