தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கவும், தேட Enter ஐ அழுத்தவும்